English For IT
     
  The Online English Course For IT Professionals  
     
 
 
 

 
     
 
Vilnius Business College
(www.kolegija.lt)
Kontakt:
Alim Rubinskiy
alim@kolegija.lt (+370 5) 215 4884
Institute for Future Studies
(www.futurestudies.org)
Kontakt: Mr Christian Petter
e-mail: christian.petter@futurestudies.org
Intercollege
(www.intercollege.ac.cy)
Kontakt: Mr Philippos Pouyioutas
e-mail: pouyioutas.p@intercollege.ac.cy
Wyzsza Szkola Biznesu
(http://www.wsb-nlu.edu.pl/en/index.html)
Kontakt: Ms Elwira Waszkiewicz
e-mail: ewaszkiewicz@wsb-nlu.edu.pl
Florida Centre de Formació
(www.florida-uni.es/web_en/home.php)
Kontakt: Ms Eva Gil
e-mail: eva.gil@florida-uni.es
Užsienio kalbų institutas
(http://www.uki.vu.lt/en)
Kontakt: Ms Ieva Stasiunaite
e-mail: ieva.stasiunaite@flf.vu.lt
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
(http://www.wsiz.rzeszow.pl/)
Kontakt: Piotrl Betlej
e-mail: pbetlej@wsiz.rzeszow.pl
University of Zilina
(http://www.uniza.sk/menu/inc.asp?ver=EN)
Kontakt: Jozef Ristvej
e-mail: jozef.ristvej@fsi.uniza.sk

 

Vilnius Business College (Szkoła Biznesu w Wilnie) został założony w 1989 roku (poprzednia nazwa to E.Rasteniene’s School of Business Administration and Foreign Languages- Szkoła biznesu i języków obcych imienia e. Rasteniene). Szkoła oferuje studia oraz kursy szkoleniowe w pełnym wymiarze godzin oraz studia zaoczne w dziedzinie biznesu (business administration) i zarządzania, informatyki oraz języków obcych. Aktualnie, szkoła zatrudnia 58 wykładowców i pracowników zarówno pełno i niepełnoetatowych. Głównymi grupami docelowymi do których kierowana jest oferta szkoły to absolwenci szkół średnich, osoby pracujące, bezrobotni lub osoby chcące zmienić kwalifikacje zawodowe. Szkoła bierze aktywny udział w programie wymiany studentów i pracowników Socrates/Erasmus, a także bierze udział w działaniach Arion, Grundtvig i Leonardo.

Szkoła posiada wielu partnerów – instytucje edukacyjne oraz firmy – w Finlandii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Litwie, Węgrzech, Hiszpanii, Cyprze, Austrii i Danii.

Osoba kontaktowa: Alim Rubinskiy,, e-mail: alim@kolegija.lt

IFS jest młodą instytucją zajmującą się badaniami stosowanymi, które koncentrują się na wybranych tematach przyszłości edukacji oraz pracy. Została założona przez Association for Flexible Learning – Stowarzyszenie dla nauki elastycznej w Insbruku (Austria).

Gówne pole zainteresowania szkoły to badania oraz publiczne dyskusje związane z pytaniami o przyszłe użycie informacji oraz technologii komunikacyjnych (ICT), zwłaszcza w świecie zawodowym i naukowym.

Szkoła przykłada dużo uwagi do wsparcia ICT o połączenie różnych kontekstów nauki (formalnej, nieformalnej).

Głównym celem IFS jest promowanie nauki przez całe życie wśród społeczeństwa oraz lokalnych, regionalnych, krajowych oraz europejskich/międzynarodowych środowisk politycznych. .

Instytut bada faktyczne trendy, analizuje możliwości i ryzyko w społeczeństwie, jakie stwarzają technologie informacyjne, a także konsekwencje używania narzędzi ICT na życie zawodowe i prywatne.

Obok badań i szacowania wpływu technologii instytut jest również zaangażowany w rozwój i ocenę nowych metod nauczania i uczenia się a także konsultacje.

Osoba kontaktowa: Pan Christian Petter, e-mail: christian.petter@futurestudies.org

Intercollege jest największą instytucją prywatną na Cyprze (ponad 5000 studentów). Jest niezależną instytucją wyższej edukacji oferującą szeroką gamę kierunków dla studentów z całego świata. Szkoła oferuje studia licencjackie i uzupełniające magisterskie w biznesie, przedmiotach ścisłych, przedmiotach humanistycznych, stosunkach międzynarodowych i innych. Szkoła wykazuje aktywną rolę w badaniach i jest zaangażowana w wiele projektów europejskich oraz lokalnych. Posiada duże doświadczenie oraz wiedzę potrzebną do zarządzania projektami krajowymi i transnarodowymi, a także w zakresie pomyślnego wprowadzania i rozpowszechniania rezultatów.

Intercollege posiada rozległe kontakty z ministerstwami, stwoarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi na Cyprze, a to dzięki licznym projektam sponsorowanym przez inne źródła. Szkoła ma także dobrze rozbudowaną sieć partnerów, która wspomaga w rozwijaniu badań poprzez różne jednostki i inne stowarzyszone centra badań.

Intercollege jest bardzo zaangażowany w e-learning. Oferuje programy uczenia się na odległość i przeprowadza badania stosowane w dziedzinie e-learningu. Szkoła stworzyła własny intranet dla pracowników i studentów, a także program zarządzania zawartością i oprogramowanie do testów wielokrotnego wyboru (InterLearning and InterTest).

Osoba kontaktowa: Pan Philippos Pouyioutas, e-mail: pouyioutas.p@intercollege.ac.cy

Florida Centre de Formació jest instytucją edukacyjną z 26-letnim doświadczeniem w sektorze. Oferuje wiele szkoleń na różnych poziomach, m.in. ciągłe szkolenia w firmach w wielu sektorach (IT, BHP, kwestie techniczne, ochrona itp.), szkolenia językowe na każdym poziome, szkoła dla Informatyków, nauki uniwersyteckie, szkolenia zawodowe (finanse, marketing, ICT), szkolnictwo ponadpodstawowe, szkolenia dla bezrobotnych sponsorowane przez rząd, uniwerstytet „trzeciego wieku” i inne.

Centrum posiada doświadczenie w projektach e-learningowych sponsorowanych przez UE. Praccują także jako ewaluatorzy i konsultanci dla Wspólnoty Europejskiej zarówno przy propozycji projeków jak i na etapach kontrolnych. Florida Idiomas, szkoła językowa we Florida Centre de Formacio, już ponad 10 lat zajmuje się nauką języków, a także oferuje tłumaczenia techniczne oraz korektę stylu.

Centrum posiada duże doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu dedykowanych szkoleń językowych dla firm i organizacji zawodowych. Mamy tradycję wprowadzania do edukacji innowacji i od początku Internetu, który dostarczył wiele umiejętności pedagogicznych i wiedzy o e-learningu, korzystamy w znacznym stopniu z technologii w celu poprawienia języka.

Pracujemy także nad jakością edukacji; organizujemy coroczne konferencje związane z tym tematem poczynając od 1999roku. Szkoła odnowiła certyfikat ISO 9000 dla profesjonalnych usług szkoleniowych.

Osoba kontaktowa: Pani Eva Gil, e-mail: eva.gil@florida-uni.es

Užsienio kalbų institutas (Instytut języków obcych) na Uniwersytecie w Wilnie dysponuje kadrę licząca 137 pracowników i składa się z pięciu departamentów: departamentu języka angielskiego do nauk ścisłych, departamentu języka angielskiego do nauk humanistycznych, departament języka angielskiego dla nauk społecznych, departament języka niemieckiego, departamentu języków romańskich). Instytut posiada duże doświadczenie w dziedzinie nauczania języka angielskiego (ELT), także dla określonego celu (ESP), a także organizowaniu wydarzeń związanych z ELT/ESP. Głównym celem instytutu jest rozwijanie u studentów zdolności do korzystania z języków obcych jako środka odbioru i transferu informacji dla celów zawodowych i badawczych. Aktualnie 7 tysięcy studentów dziennych i zaocznych wszystkich kierunków uczy się języków obcych w określonym celu.
Dodatkowo Instytut Języków Obcych prowadzi Szkołę Językową, która organizuje kursy nauczania języków obcych w większości dla mieszkańców Wilna (głównie wieczorami). Szkoła Językowa oferuje pracownikom biurowym, studentom oraz studentom wieczorowym możliwość nauki języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, a także specjalizuje się w angielskim biznesowym. Instytut zaczął również program reformy dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego,którzy nie ukończyli specjalistycznego szkolenia zawodowego.

Osoba kontaktowa: Pani Ieva Stasiunaite, e-mail: ieva.stasiunaite@flf.vu.lt

Wyższa Szkoła Biznesu- National-Louis University (WSB-NLU)- Rankowana na pierwszym miejscu polska, prywatna szkoła wyższa jest przodującym na rynku edukacji centrum nauki biznesu i zarządzania z dalekosięgającymi planami rozwoju.

Misją WSB-NLU jest wykształcić wysokiej jakości kadrę zarządzającą w dziedzinie ekonomii, psychologii, polityki i administracji. Oznacza to nauczanie ludzi, którzy będą pracować zarówno w Polsce jak i w międzynarodowych instytucjach Unii Europejskiej. Z kadrą liczącą 300 pracowników WSB-NLU kształci 4500 studentów na 4 kierunkach: biznes, psychologia, informatyka oraz politologia.


WSB-NLU posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w dziedzinie nauki, szkoleń, mobilności i badań (LEONARDO, SOCRATES, PHARE, ESF, EQUAL) współfinansowanych przez Unię Europejską. Uniwersytet największą uwagę skupia na projektach związanych z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, e-learningiem, wykorzystaniem ICT w biznesie, badaniami związanymi z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.

Osoba kontaktowa: Pani Elwira Waszkiewicz, e-mail: ewaszkiewicz@wsb-nlu.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania to położona w południowo-wschodniej Polsce, dynamicznie rozwijającą się instytucja szkolnictwa wyższego, o charakterze non profit (nie nastawiona na zysk). W przeciągu ośmiu lat działalności uczelnia zdobyła bardzo dobrą opinię wśród potencjalnych kandydatów pragnących kontynuować edukację między innymi dzięki atrakcyjnemu programowi nauczania i szerokiemu zastosowaniu nowych technologii. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest liderem pod względem liczby studentów zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym, wśród prywatnych uczelni w Polsce.
Szkoła oferuje studia licencjackie/inżynierskie jak i magisterskie na siedmiu różnych kierunkach m.in. Ekonomia, Biznes Międzynarodowy, Informatyka i Ekonometria (magisterskie) oraz Informatyka (inżynierskie). Szkoła opracowała ponad 150 interaktywnych kursów wzbogaconych elementami multimedialnymi, które praktycznie w całości pokrywają oferowany program nauczania. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uważana jest za jednego z liderów w Polsce pod względem fachowej wiedzy i przedsięwzięć w zakresie e-learningu.

Kontakt: Piotrl Betlej, e-mail: pbetlej@wsiz.rzeszow.pl

Uniwersytet w Zilinie jest nowoczesną uczelnią prowadzącą pełny zakres edukacji w naukach technologicznych, ekonomicznych, zarządzania oraz częściowo w zakresie nauk humanistycznych i przyrodniczych, na studiach licencjackich/inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Obecnie Uniwersytet w Zilinie składa się z siedmiu wydziałów i siedmiu instytutów. W ramach różnorodnych programów UE, takich jak TEMPUS, LEONARDO, SOCRATES, CEEPUS, COPERNICUS czy 5 Program Ramowy liczne międzynarodowe projekty były pomyślnie realizowane.
Uniwersytet w Zilinie. Uniwersytet aktywnie współpracuje na podstawie zawartych umów bilateralnych z Uniwersytetami i/lub instytucjami w Austrii, Belgii, Chinach, Republice Czeskiej, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Japonii, Holandii, Rosji, Szwajcarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA i wieloma innymi państwami. Uniwersytet w Zilinie wprowadził rozbudowany system informacji akademickiej zawierający dane dotyczące wykładowców, studentów, programów studiów, rozkładów, rezultatów itd. Ważną częścią tego systemu informacyjnego jest całościowy portal e-learningowy umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwy dostęp do dziedzin ich zainteresowań.

Kontakt: Jozef Ristvej, e-mail: jozef.ristvej@fsi.uniza.sk

 
     
Home|About The Project|Partners|Presentations|Sample Lesson|EIT course|Resource bank|News|Project course