English For IT
     
  The Online English Course For IT Professionals  
     
 
 
 

 
     
  

Tytuł projektu: EIT- E-learning Module - English language for Information Technology Specialists/ EIT – e-learning – Język angielski dla Informatyków
Numer projektu LT/06/B/F/LA-171001
Źródła finansowanie projektu: Leonardo da Vinci Programme - the European Programme for Vocational Education and Training / Europejski program edukacji i szkoleń zawodowych
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 1 października 2006 – 31 grudnia 2008

Projekt EIT (English for Information Technologies – Angielski dla technologii informatycznych) powstał w celu stworzenia i wprowadzenia na rynek interaktywnego, łatwodostępnego oraz łatwego w użyciu narzędzia e-learningowego –portalu „Angielski dla IT”.

Rezultatem projektu EIT będzie portal edukacyjny „Angielski dla IT” dedykowany do nauki specjalistycznego „szytego na miarę” języka angielskiego z zakresu zagadnień informatycznych. W ramach portalu zaprojektowany będzie jednoroczny (12 miesięcy) program nauki języka (portal Internetowy) skierowany do zawodowych informatyków oraz studentów informatyki. Kurs będzie składał się z modułów do nauki języka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym ze szczególnym naciskiem na kształtowanie i autonomię ucznia.

Krótkoterminowo EIT będzie:

 • uzupełniał dostępne materiały do nauki języka angielskiego w dziedzinie informatyki oraz zapewniał lektorom języka angielskiego, pracującym ze studentami informatyki elastyczne, istotne oraz atrakcyjne materiały e-learningowe zarówno do wykorzystania przez lektorów na zajęciach jak również przez uczących się jako uzupełniające materiały do nauki samodzielnej;

 • dostarczał informatykom narzędzie do e-nauki we własnym zakresie, które stworzone zostało w celu poprawy znajomości języka angielskiego oraz wyostrzenia zdolności nauki i komunikacji;

 • umożliwiał lektorom oraz uczącym się na podzielenie się doświadczeniami wyniesionymi z nauczania/nauki, a także obawami i wrażeniami z kursu; umożliwi udostępnianie własnych materiałów do nauczania oraz udzielanie informacji zwrotnej twórcom kursu poprzez tablicę wiadomości;

Długoterminowo EIT:

 • poprawi zdolności językowe, zdolność nauki oraz komunikacji wśród grup docelowych;

 • ułatwi mobilność informatyków oraz polepszy ich fachowe komunikowanie się;

 • poprawi jakość oraz dostęp do szkoleń zawodowych;

 • wypromuje ideę uczenia się przez całe życie oraz zachęci fachowców do ciągłego rozwijania swoich zdolności

Inkubacja pomysłu na projekt EIT oraz idea projektu


Pomysł na projekt istniał już w 2002 roku, gdy Vinius Business College, sugerując się ogólnoeuropejskim popytem na informatyków wprowadził nowy, 3-letni kierunek – programowanie. Program nauczania obejmował 320 godzin języka angielskiego. Z tego też względu pojawiło się nagłe zapotrzebowanie na materiały do nauczania/szkolenia z dziedziny informatyki. To właśnie wtedy została zauważona luka na rynku edukacji – przeprowadzono badania w celu zorientowania się o dostępności ESP (angielski do nauki w określonym celu) w dziedzinie informatyki. Pomimo wielu źródeł (narodowe i zagraniczne uniwersytety partnerskie, strony www najważniejszych drukarni, informatycy) badania pokazały, że wybór materiałów jest mocno ograniczony. Dostępne było zaledwie kilka wydrukowanych materiałów, które jednakże były albo przestarzałe, albo skierowane do uczniów ze średniozaawansowanym lub wyższym poziomem języka angielskiego.


Informacja od lektorów nauki języka angielskiego potwierdziła obecną sytuację – narzekali oni na brak różnorodności dostępnych materiałów, brak materiałów on-line oraz całkowity brak materiałów dla studentów informatyki z podstawową znajomością języka angielskiego. Podsumowując rezultaty przeprowadzonych badań oraz pamiętając o fakcie, że informatyka jest szybkorozwijającą się dziedziną, a materiały często zdezaktualizowane, istnieje oczywiste zapotrzebowanie na materiały do nauczania/nauki w dziedzinie informatyki zaprojektowane dla uczących się z podstawową i ponadpodstawową znajomością języka.


Produkt EIT

Produktem projektu EIT jest portal do nauki języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych.. Kurs zaprojektowany jest jako 12 miesięczny program nauki skierowany do zawodowych informatyków oraz studentów informatyki. Moduł ten, będzie składał się z lekcji języka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym ze szczególnym naciskiem na kształtowanie i autonomię ucznia.


Produkt EIT zawiera:

 • 365 jednodniowych mini-lekcji, podczas których będą rozwijane 2-4 zdolności oraz ćwiczenia językowe, linki do powiązanych stron internetowych, wskazówki odnośnie nauki, a wszystko to podzielone na 3 główne części: angielski niezbędny dla informatyków, zdolność komunikacji oraz zdolność nauki;

 • 52 cotygodniowe testy kontroli postępu, 12 testów na koniec miesiąca, test klasyfikacyjny przed rozpoczęciem kursu oraz test końcowy;

 • słowniczek on-line zawierający często używane w materiałach słowa, przetłumaczone na języki partnerów;

 • słowniczek on-line zawierający powszechną terminologię informatyczną, włącznie z językami partnerów;

 • dział porad językowych;

 • przewodnik użytkownika;

 • tablicę wiadomości (forum online) dla wymiany pomysłów (zarówno dla uczących się jak i lektorów korzystających z kursu);

 • materiały dla lektorów w formacie do wydruku i powielania


Grupy docelowe EIT

Grupami docelowymi portalu do e-nauki EIT są:

 • studenci informatyki z podstawową lub ponadpodstawową znajomością języka angielskiego; - lektorzy pracujący ze studentami; wszyscy chcący pozyskać umiejętności językowe w zakresie specjalistycznego języka IT;
 • uniwersytety, kolegia, szkoły wyższe oferujące program nauczania związany z informatyką (z językiem angielskim jako jednym z przedmiotów w programie nauczania);
 • informatycy, którzy chcą polepszyć swoje zdolności językowe, ale nie mogą uczęszczać na regularne kursy z powodu braku czasu; informatycy, posiadający bierną wiedzę w zakresie terminologii, ale nie potrafiący bądź mający zahamowania przed wydajnością językową;
 • organizacje oraz firmy zapewniające szkolenia i kursy językowe: centra językowe dla dorosłych oraz centra kształcenia zawodowego; szkoły językowe, itp.


Wszystkie wyżej wymienione instytucje skupiają uwagę na nauczaniu powszechnego i biznesowego języka angielskiego, a także na uczeniu dziedzin zamiast angielskiego dla określonego celu, a to ze względu na brak dostępnych solidnych i atrakcyjnych materiałów. Nasza propozycja umożliwi tej grupie potencjalnych użytkowników portalu, który powstanie w ramach projektu, na wprowadzenie „szytego na miarę” specjalistycznego języka angielskiego w zakresie informatyki do programu nauczania.


Wszyscy użytkownicy, którzy pomyślnie zdadzą nieobowiązkowy egzamin przeprowadzany po ukończeniu kursu w centrach egzaminacyjnych EIT utworzonych przez partnerów projektu otrzymają certyfikat EIT. Certyfikat będzie zawierał informacje odnośnie rezultatów uzyskanych w trakcie egzaminu końcowego oraz ocenę 5 poszczególnych umiejętności językowych objętych przez egzamin. Certyfikat będzie dostępnych we wszystkich językach partnerów projektu.


Produkt EIT, portal zawierający materiały e-learningowe do nauki języka angielskiego z zakresu informatyki, jako e-moduł będzię łatwy do transferu pomiędzy wszystkimi krajami partnerów, a wszystkie materiały uzupełniające będą dostępne we wszystkich językach partnerów.


 

 
     
Home|About The Project|Partners|Presentations|Sample Lesson|EIT course|Resource bank|News|Project course